dimarts, 17 de febrer del 2015

Projecte finalitzat l'any 2014
Tot un repte aconseguit amb exit !

Amb la col.laboració de Martinet, veïns de la Font d'en Pinós i l'Ajuntament d'Aiguafreda,  i després de molt treballar-hi, finalment hem aconseguit recuperar el pont que antigament travessava el riu Congost per accedir a la Font.
La Font i el sefreig que ja havien estat recuperats, juntament amb el pont, constitueixen un indret d'un gran valor per els veïns.
 DESCRIPCIÓ DE LES PROPERES ACTUACIONS DE L'ASSOCIACIÓ PER L'ANY 2015
 
Es proposen les següents actuacions :

RIERA DE MARTINET

·         Manteniment de l’itinerari: neteja de senyalització, manteniment de la vegetació, de les passeres i infraestructures de seguretat.

·         Adequació i millora de l’itinerari amb:

o   Col·locació de la fita d’inici de l’itinerari seguint les directrius del Parc Natural.

o   Se sol·licitarà al Parc un canvi de la cadena per una barrera, i senyalització especifica de respecte per el medi. El propietari dels primers 500m d’itinerari és Albert Cruells.

( referent a aquest tema, ja es va fer una primera reunió amb tècnics del parc i Ajuntament, en la que es va acordar millorar aspectes de senyalització, tant del itinerari com d’ aparcament ).

o   Itinerari dels 5 sentits: Ampliació del coneixement que aporta l’itinerari amb un joc interactiu d’interpretació del medi a través dels 5 sentits. S’editarà un fulletó i s’estudiarà fer una aplicació per mòbil. Caldrà veure l’encaix de la senyalització del joc interactiu amb la ja existent de l’itinerari.

·         Seguiment ecològic de l’estat de la Riera: Realització de les inspeccions segons la metodologia del Projecte rius a càrrec dels voluntaris locals.

·         Seguiment de l’estudi de les poblacions autòctones protegides:Coordinació i encaix amb el Pla de conservació del Parc Natural del Montseny.

·         Fem dissabte 2015 !

ADOPCIÓ DEL RIU CONGOST I DE LA FONT D’EN PINÓS

·         Portar a terme a traves de Projecte Rius i conjuntament amb els veïns del Pinós, l’adopció d’un tram del riu congost proper a la font d’en Pinós.

·         Manteniment de les actuacions realitzades a la font.

·         Col·locació d’una taula. Antigament hi havia una pedra de molí. Es proposa buscar una taula semblant.

·         Col·locació d’un cartell/plafó informatiu sobre el medi natural de la font i la seva recuperació. Associació Martinet s’encarregarà del text i disseny. Associació Hàbitats ho revisarà i l’ajuntament de Centelles i l’ajuntament d’ Aiguafreda valoraran el finançament.

TROBADA AMB L’AJUNTAMENT DE SEVA I AIGUAFREDA

·         Amb motiu de l’abocament d’aigües residuals al tram final de la riera de Martinet, les associacions consideren molt important valorar conjuntament amb els ajuntaments de Seva i Aiguafreda la solució tècnica de connexió al col·lector de les urbanitzacions del terme de Seva que aboquen aigües a la riera de Martinet.

ADOPCIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS D’AIGUAFREDA: RENOVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ

·         Renovació de l’acord de d’adopció entre Associació Hàbitats, l’Associació Martinet i l’Ajuntament d’ Aiguafreda: Durant el 2013 es va fer l’esbós de renovació del  conveni de col·laboració. Es proposa revisar-lo i procedir a la signatura.
( En data d'avui, el conveni ja ha estat signat )

 
Indrets Magics
Indrets amb Historia
L'arquitectura de la natura