dimarts, 19 de setembre del 2023

Es clar que els rius, a més de ser una part molt important del nostre entorn natural i de tenir un gran valor ecològic, son font de vida i formen part de la nostre cultura. Un poble amb una riera a prop es un poble amb molta vida , la riera forma part del dia a dia de la gent, dibuixa i proporciona un entorn natural més ric amb gran valor paisatgístic en el que el turisme també hi es present, però cal tenir cura de la massificació , de l’abocament de deixalles, caques de gos,....accions que deterioren d’una manera molt greu els espais naturals. Aquesta riera, com tantes d’altres, no fa massa anys tenia un cabal d’aigua important que, degut al canvi climàtic, ha anat disminuint repercutint en la fauna i la flora que hi viu, per això, ara més que mai cal tenir-ne cura. Degut al seu estat de salut més delicat, el bany hi es prohibit, per tant, cal que ho respectem .Esta a les nostres mans preservar els rius, cal que els cuidem . Nosaltres formem part del entorn natural i si el destruïm ens destruïm a nosaltres. Si no respectem la terra, la terra no ens respecta i la força de la natura es imprevisible.