dimecres, 29 d’octubre del 2014

DRETS DELS ANIMALS I LES PLANTESTots els essers vius neixen iguals davant la vida

I tenen el mateix dret a l’existència.

Ningú te el dret d’exterminar o explotar altres animals i plantes.

L’esser humà te l’obligació de posar els seus coneixements al servei dels animals i plantes.

Tots els animals i plantes tenen dret a l’atenció, a ser cuidats i a la protecció per part del  esser humà.

Cap animal i planta serà sotmès a mals tractaments ni a actes cruels.

Si volem preservar el medi natural cal que respectem aquests drets.