dissabte, 9 de maig del 2020

Degut al fort creixement dels Aurons plantats recentment, les capçades s'han fet tant grans que el tronc no les pot aguantar.
hem improvisat unes falques per suportar el pes.
Malgrat això, estem contents perquè la majoria dels arbres que es varen plantar, viuen dignament.